Kosteusmittaus ja vesieristystarkastukset

Palveluitamme

Rakennekosteusmittaukset ja kosteuskuivaukset.

Rakennuksen kosteusmittaukset ovat oleellinen osa niin uudis- kuin korjausrakentamistakin. Kosteusmittauksia tehdään sekä rakennusaikana että valmiissa rakennuksessa. Uudiskohteessa kosteusmittauksilla voidaan välttää turhia kuivatuksia ja mahdollisia kosteusvaurioita. Korjauskohteissa kosteusmittauksia käytetään vesivahinko- ja kosteusvauriotapauksissa määrittämään vaurion syytä ja laajuutta.

Rakenteiden kuivauksessa joudutaan rakenteista poistamaan kosteuden haihtumista estävät pintamateriaalit. Kuivaus voidaan suorittaa ns. yleiskuivauksena, jolloin rakenteiden pinnoille johdetaan koneellisesti kuivattua ilmaa. Jos kastunut alue on pieni, voidaan kuivaus suorittaa ns. kohdekuivauksena, käyttäen apuna infrapunatekniikkaa. Jokaisen kohteen kuivausmenetelmä määritetään erikseen kohteen rakenteiden ja laajuuden perusteella.

Vesieristystarkastukset

Märkä- ja kosteatilasaneerauksen vesieristetarkastuksen tarkoituksena on varmistua, että vedeneristys on tehty oikeaoppisesti valmistajan ohjeiden ja rakentamismääräysten mukaisesti. Lisäksi tarkastuksessa varmistetaan, että vedeneristyksen suorittaja on sertifioitu vedeneristäjä.

Suoritamme tarkastukset sovittaen tarkastusajankohdat urakoitsijan työaikataulun mukaisiksi. Tarkastuksessa varmistamme, että vesieristys on RakMK C2 ja RIL107-2012 mukaisesti toteutettu ja toimiva. Jokaisesta tarkastuksesta tehdään kohdekohtainen vesieristetarkastuspöytäkirja.

Kiinnostuitko? Lähetä viestisi, otamme yhteyttä!

* Syötä koodi