Kosteusmittaus ja vesieristystarkastukset


Palveluitamme


Rakennekosteusmittaukset ja kosteuskuivaukset

Rakennuksen kosteusmittaukset ovat oleellinen osa niin uudis- kuin korjausrakentamistakin. Kosteusmittauksia tehdään sekä rakennusaikana että valmiissa rakennuksessa. Uudiskohteessa kosteusmittauksilla voidaan välttää turhia kuivatuksia ja mahdollisia kosteusvaurioita. Korjauskohteissa kosteusmittauksia käytetään vesivahinko- ja kosteusvauriotapauksissa määrittämään vaurion syytä ja laajuutta.

Rakenteiden kuivauksessa joudutaan rakenteista poistamaan kosteuden haihtumista estävät pintamateriaalit. Kuivaus voidaan suorittaa ns. yleiskuivauksena, jolloin rakenteiden pinnoille johdetaan koneellisesti kuivattua ilmaa. Jos kastunut alue on pieni, voidaan kuivaus suorittaa ns. kohdekuivauksena, käyttäen apuna infrapunatekniikkaa. Jokaisen kohteen kuivausmenetelmä määritetään erikseen kohteen rakenteiden ja laajuuden perusteella.

Vesieristystarkastukset

Märkä- ja kosteatilasaneerauksen vesieristetarkastuksen tarkoituksena on varmistua, että vedeneristys on tehty oikeaoppisesti valmistajan ohjeiden ja rakentamismääräysten mukaisesti. Lisäksi tarkastuksessa varmistetaan, että vedeneristyksen suorittaja on sertifioitu vedeneristäjä.

Suoritamme tarkastukset sovittaen tarkastusajankohdat urakoitsijan työaikataulun mukaisiksi. Tarkastuksessa varmistamme, että vesieristys on RakMK C2 ja RIL107-2012 mukaisesti toteutettu ja toimiva. Jokaisesta tarkastuksesta tehdään kohdekohtainen vesieristetarkastuspöytäkirja.

Kiinnostuitko? Lähetä viestisi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Evilor Oy
Topeliuksenkatu3 B D 48
00260 Helsinki

Y-tunnus: 22743323
Puh: +358453253232

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Evilor Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.